JMK Lyftdon i Norrköping levererar smidiga och kundanpassade lyftanordningar till hela Sverige för säker transport och lyftkraft.

Lyftutrustning - din lyfthjälp med hög kvalitet

Vi importerar, säljer och servar materialhanteringsutrustning med tonvikt på lyftanordningar, lyftutrustning och lyftredskap.  I samverkan med våra leverantörer tar vi fram effektiva lösningar anpassade efter varje enskild kunds behov. Vi har lyftteknikskonstruktionerna som löser alla sorters lyftproblem.

Lyft och kranteknik

Designa din egen lyftanordning! Vi har bland annat; telfrar, kransystem, traverssystem, robotkranar, åkvagnar, vinschar och  lyftblock för alla sorters ändamål.

Våra huvudleverantörer är:

  • Stahl Crane Systems - Tyskland (representant: lyftdon med tillbehör)
  • Åkerströms - Sverige (Industriella radiostyrningar)
  • METS Mobil Elteknik Sverige AB (mobil strömmatning, strömskenor, kabelvindor m.m.)

I samverkan med våra leverantörer tar vi fram lösningar anpassade efter varje enskild kunds behov.

JMK Lyftdon i Norrköping visar dig vägen till en effektiv materialhantering!

')