Om JMK Lyftdon

JMK LYFTDON AB är ett Norrköpingsbaserat företag som importerar, säljer och servar materialhanteringsutrustning med tonvikt på lyftanordningar.

Våra huvudleverantörer är:

  • Stahl CraneSystems - Tyskland (representant: lyftdon med tillbehör)
  • Åkerströms - Sverige (Industriella radiostyrningar)
  • METS Mobil Elteknik Sverige AB - (mobil strömmatning, strömskenor, kabelvindor m.m.)

I samverkan med våra leverantörer tar vi fram lösningar anpassade efter varje enskild kunds behov.

JMK visar dig vägen till en effektiv materialhantering!

En stark serviceenhet tillsammans med en flexibel verksamhet gör att vi kan räkna in företag som bland annat Ovako Bar, Holmen Paper, Toyota-BT, Saab, Studsvik och Nordic Brass i Gusum i vår kundkrets.

Våra Servicetekniker har en bred kunskap om de flesta på marknaden förekommande fabrikat. Ett Serviceavtal med JMK är en investering för framtiden. Din maskinpark håller längre och du får ett jämnare arbetsflöde med färre driftstopp samt att du höjer säkerheten.

Ring  011-28 55 70 och diskutera Serviceavtal med JMK.

')